Nên nói gì khi làm 'chuyện ấy'?

Nhiều người nghĩ "chuyện ấy" là việc của cơ thể, nhưng theo bác sĩ, ngôn ngữ là xúc tác quan trọng, giúp cuộc ân ái thêm thăng hoa, hạnh phúc.

Thiên Anh - Đinh Đinh