Y bác sĩ ở Ukraine: 'Khi nào tôi sẽ bị nhiễm virus?'

Nhiều nhân viên y tế ở tuyến đầu chống Covid-19 phải làm việc với thiết bị y tế không đạt tiêu chuẩn, thiếu thuốc để điều trị cho bệnh nhân, trong khi được trả lương thấp. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác