'Vũ điệu rửa tay' nâng cao thể lực chống Covid-19

Nhóm LYRICiST hướng dẫn thực hiện các động tác vận động dưới hình thức 'Vũ điệu rửa tay' vui nhộn, nhằm giúp cộng đồng nâng cao thể lực chống Covid-19.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác