Võ Điền Gia Huy mang mỳ gói sang Busan dự liên hoan phim

Vì khó ăn uống nên anh chuẩn bị mì gói khi sang Hàn Quốc trong 7 ngày để tham dự LHP, có đề cử của 'Thưa mẹ con đi'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác