Vỡ bể chứa, 50.000 lít rượu nhuộm đỏ đường

Công nhân nhà máy tỉnh Albacetak, miền đông nam Tây Ban Nha chỉ biết 'nhìn tiếc nuối' khi hơn 50.000 lít rượu tràn khỏi thùng kim loại, phun khắp mặt đất.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác