Việt Nam thua Nhật, Mỹ Tâm vẫn đi 'bão' bằng xe điện

'Vinh quang không quan trọng bằng cách mình đã đi trên con đường đó thế nào', Mỹ Tâm nhắn nhủ các cầu thủ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác