Thứ ba, 12/1/2021, 10:00 (GMT+7)

Viết chú thích ảnh nịnh người yêu hết giận trong một nốt nhạc

Không cần chú thích, chỉ cần cậu thích.

kumamon