Tuấn Anh 'nhập hội' tập riêng cùng Quang Hải

Sau chuỗi ngày Quang Hải 'cô đơn' tập một mình, nay đã có tiền vệ HAGL 'nhập hội'.

Đinh Đinh