Xuân Trường cười tít mắt chúc rượu quan khách trong lễ ăn hỏi

Hà NộiSau khi thực hiện xong phần lễ với Nhuệ Giang, Xuân Trường đến từng bàn tiệc chúc rượu quan khách, sáng 9/4.