Quay lại iOne

Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội - Hà Nội

UniG Dance Team | How You Like That

UniG Dance Team | How You Like That

UNIQUE GALAXY viết tắt UniG là team dance cover duy nhất hoạt động được 5 năm tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
UniG Dance Team | How You Like That
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành