Tường San trả lời ứng xử bằng tiếng Anh ở Miss International

Tường San tự tin phát biểu về chủ đề 'Cheer All Women'. Cô cổ vũ phụ nữ khắp thế giới hãy yêu và học cách yêu chính bản thân mình.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác