Trên tình bạn dưới tình yêu là 'bạn tình' hay 'bạn thân'?

Có bạn cho rằng trên tình bạn dưới tình yêu là mối quan hệ hơn cả bạn thân, còn người khác lại nghĩ 'yêu là yêu, bạn là bạn, không thì next'.

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác