Top 10 MV Kpop có lượt view cao nhất mỗi năm 2009-2019

Số lượng người xem được tính đến tháng 6/2019.

Video: AE Top Musics

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác