'Tôi gói hết tình thương vào chiếc bánh chưng gửi miền Trung'

Hà NộiNi sư Thích Tịnh Quán cùng hàng trăm người dân, Phật tử ngày đêm hoàn thiện hàng nghìn chiếc bánh chưng để chuyển đến đồng bào miền Trung bão lũ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác