Tổ chức bàn tiệc dài 500m để ăn mừng hết giãn cách

Người dân thành phố Prague (CH Czech) tụ tập trên chiếc cầu Charles Bridge nổi tiếng, mang thức ăn đến và chia sẻ cùng nhau mừng nới lỏng lệnh giới nghiêm.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác