iOne

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ bảy, 3/6/2017, 00:08 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Quiz: Mắt cú vọ tìm điểm khác biệt trên poster phim Hàn

Luyện mắt tí nào các ấy!

Điểm khác biệt trong poster phim Reply 1988?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-1
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-2 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-3

Điểm khác biệt trong poster phim Cinderella and Four Knights?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-4 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-5
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-6 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-7

Điểm khác biệt trong poster phim Moon Lover: Scarlet Heart Ryeo?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-8 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-9
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-10 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-11

Điểm khác biệt trong poster phim Love in the Moonlight?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-12 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-13
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-14 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-15

Điểm khác biệt trong poster phim Tomorrow With You?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-16 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-17
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-18 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-19

Điểm khác biệt trong poster phim Weightlifting Fairy Kim Bok Joo?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-20 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-21
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-22 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-23

Điểm khác biệt trong poster phim Hwarang?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-24 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-25
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-26 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-27

Điểm khác biệt trong poster phim Legend of the Blue Sea?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-28 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-29
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-30 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-31

Điểm khác biệt trong poster phim Goblin?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-32 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-33
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-34 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-35

Điểm khác biệt trong poster phim Descendants of the Sun?

quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-36 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-37
quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-38 quiz-mat-cu-vo-tim-diem-khac-biet-tren-poster-phim-han-39

Mộc Trà

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top