iOne

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ năm, 27/6/2019, 11:16 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đáp án 24 mã đề Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia 2019

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong 50 phút sáng 27/6.

Từ mã đề 313 đến 324

Câu

Mã đề

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

81

D B B D B C B B A C D D

82

A A A A A A A B C B D C

83

C B C A C D C B C C B C

84

C C B C A B B D B D C D

85

B D D D D D A D A C D D

86

A C B C C D A A B C C C

87

B A D B A D B B C A C D

88

C B B A C C D C B D B B

89

D D C B C B A D A D D A

90

B A A C C C D D C A C A

91

A D B B D A A B D A D A

92

C C A D C A B C C B D D

93

D A B A B A A A D C A A

94

B A D D A B D A C B B B

95

D D C D D B A B D A A A

96

A A C A B D A C D A B B

97

C B A C A C B D C D B B

98

D B C C B D D D D B D A

99

A D D D C C D A B A B B

100

B A B C D C D A D C A B

101

D A A D A C C B D D D B

102

A D B C D B C A A D B C

103

B C B B A B B C B B B D

104

C B A D C D D B C D A C

105

D C C B B B B C C D C A

106

C D A D B D D A B C A B

107

B C C B A C D B C D C C

108

D B B A B C A C A D B D

109

C D B A B B B B A C D B

110

A A A C B D A B A A A D

111

B C C B C C D D C A C D

112

A D C D A B D C D D A C

113

A A C D C C A D B B A A

114

C C B C B D B A C A D A

115

C C A A D C A A A B C B

116

C D B B D C D C D A D C

117

A A A B D D A B A A C C

118

C B C A C B B A D C A A

119

B C A B B C B C B B D B

120

B B B A D B A D B B D B

Câu

Mã đề

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

81

C D C B C D C D B D D B

82

D B D D D B B B C C D C

83

A B A C A D A A B C A D

84

D D D B C A B A C C C A

85

C D A C B C A D C A C A

86

C C B C C D C D A C A A

87

A A D A A C D C B B C C

88

D A B B C C A C D D B A

89

B C C D D B B D D B C B

90

A D A B D D B B A C C B

91

C B B C D A C A D B B B

92

A A D D A B A B C C C D

93

A A A C B B A B C B A B

94

D C D A C D A D D A B B

95

B B B D A C B A B A A C

96

D B C B B A C A B C A D

97

C C A B A C C D C B D B

98

D A A B D A A B A D C C

99

C D B D C C D D D D B D

100

B B C A B B B A A A D B

101

A D B C C D D A D D D B

102

A A B B D B B B A C C A

103

C D C A C D D A B D A A

104

B C B D A C D D C D D C

105

A C D A B B C B D A A A

106

C B D B B C C D A D A D

107

D B C A C B B A C B C A

108

A D B C C C B C D B D C

109

A B A A B B C C D B C A

110

C B C A D C D D C C D C

111

C B C C B B B B A D A B

112

A B A D D D B A A A B C

113

D C A A A D C B D C C C

114

D A D B C D D B C B B A

115

A B B C C B D A A C D A

116

C D A B B C D B D B D B

117

D A D C A B B D C B C B

118

C A A A D D C C A C A C

119

C B D B D B D D C A B C

120

A A B A A B C D C D B C
Đề Giáo dục công dân thi THPT quốc gia
Đề Giáo dục công dân thi THPT quốc gia - 1
Đề Giáo dục công dân thi THPT quốc gia - 2
Đề thi do thí sinh khoanh, không phải đáp án chính thức.

Đề thi do thí sinh khoanh, không phải đáp án chính thức.

Theo VnExpress

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top