Quay lại iOne

THPT Việt Đức

Việt Đức's Glory - Lavie en rose (IZONE)

Việt Đức’s Glory là một trong những CLB hoạt động năng nổ nhất trường THPT Việt Đức, với 31 thành viên. Xuất phát là một CLB Nhạc kịch, sau này Glory tập trung chủ yếu vào nhảy. Hãy ủng hộ tiết mục của bọn mình nhé.

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

 

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông