Quay lại iOne

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Tambo Crew - Whistle (BLACKPINK)

Chúng mình là nhóm nhảy đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

 

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông