Thử thách nhân viên ngân hàng: Cụ ông mang 9 bao tiền lẻ đi gửi tiết kiệm

Ông Palyuri Biok, 81 tuổi, ở Sumatra, Indonesia dành 50 năm cuộc đời tiết kiệm tiền lẻ nhét đầy bao tải lớn với khoảng 7.100 USD (khoảng 163 triệu đồng). Chờ các nhân viên ngân hàng kiểm đếm hết cũng mất khối thời gian.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác