Thứ hai, 29/6/2020, 11:30 (GMT+7)

Thế nào là kiểu người 'tưởng có duyên nhưng vô duyên không tưởng'?

Chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu mà mỗi lần gặp thoáng qua toàn phát ngôn cợt nhả kiểu như thân thiết lắm.

Jamais Vu (Theo Seed)