Quay lại iOne

Đại học Phương Đông

The Kais | Duyên Âm

The Kais | Duyên Âm

Mỗi người trong chúng tôi đều mang những màu sắc khác nhau từ những thế giới quan khác nhau. Vốn không hề có liên kết nào nhưng lại chọn cùng nhau hòa quyện lại để tạo nên bức tranh mang tên The Kais muôn hình muôn vẻ.
The Kais | Duyên Âm
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành