Quay lại iOne

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

THE EIGHT CREW | Tempo & Love Shot Remix

THE EIGHT CREW | Tempo & Love Shot Remix

THE EIGHT CREW thuộc trường Đại học Sư phạm TP. HCM. Luôn giữ tinh thần phá cách, sáng tạo và bức phá khỏi giới hạn khuôn khổ truyền thống. Hy vọng mọi người sẽ mong chờ và chào đón những điều hay ho bất ngờ hơn đến từ tụi mình!
THE EIGHT CREW | Tempo & Love Shot Remix
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành