Quay lại iOne

Đại học Cần Thơ - Cần Thơ

The Bright | Yummy

The Bright | Yummy

The Bright được thành lập năm 2018, với open style là phong cách chủ đạo. Nhóm lập ra để thoả mãn đam mê, gắn kết và lan truyền sự tuyệt vời của việc chuyển động cơ thể nói riêng và cộng đồng nhảy nói chung.
The Bright | Yummy
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành