Quay lại iOne

Trường THPT Thạnh Đông - Kiên Giang

TCM | Dance Cover Solo - How You Like That

TCM | Dance Cover Solo - How You Like That

TCM là nhóm văn nghệ thuộc trường THPT Thạnh Đông bao gồm nhảy, múa, ca hát, kịch được thành lập năm 2020. Đến nay nhóm đã góp rất nhiều sản phẩm cho các ngày lễ lớn của Trường.
TCM | Dance Cover Solo - How You Like That
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành