Tam Triều Dâng: 'Muốn hoán đổi thân xác với Selena Gomez hoặc Taylor Swift'

Trong cuộc hỏi đáp nhanh với iOne, nữ diễn viên nói nếu được, sẽ hoán đổi thân xác với Selena hoặc Taylor vì họ đẹp và ứng xử khôn ngoan.

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác