Thanh Thúy động viên chồng sau ồn ào với Trấn Thành