Sự thật đằng sau những bức ảnh sống ảo

Những bức ảnh đồ ăn 'healthy', tập thể dục để có cơ thể 'balance'... thực ra chỉ là cách một số người dùng để xây dựng hình tượng ảo mà thôi.

Theo 5-Minute-Crafts

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác