Sinh viên chế tạo robot cảnh báo đeo khẩu trang

Robot được cán bộ và sinh viên Đại học Công nghệ - ĐHQGHN chế tạo trong 3 tuần nhằm nâng cao ý thức tự giác đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn khi trở lại trường.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác