Sĩ tử thi vào 10: Xong hết rồi nhưng vẫn chưa dám 'xõa'

Bước ra phòng thi với tâm trạng vui vẻ nhưng nhiều thí sinh vẫn lo lắng vì sợ điểm chuẩn năm nay cao do đề dễ, nên sẽ chờ kết quả trong 'lo lắng và nước mắt' thay vì 'bung xõa' ngay.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác