SHINee tung MV 'Don't Call Me', comeback sau 2 năm vắng bóng

Album phòng thu thứ 7 của SHINee bao gồm 9 ca khúc với bài hát chủ đề mang tên Don't Call Me, phát hành chiều 22/2.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác