Set đồ đi tiệc giá 1,5 tỷ đồng của Nhã Phương

Chỉ tính riêng chiếc cài áo ngọc trai người đẹp sử dụng đã có giá hơn 800 triệu đồng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác