Set đồ đi tiệc gần 900 triệu đồng của Diễm My 9x

Chỉ tính riêng bộ trang sức Dior mà Diễm My sử dụng đã có giá 500 triệu đồng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác