Red Velvet lần đầu trình diễn 'Psycho' trên sân khấu

Red Velvet đã ghi hình sân khấu 'Psycho' trước khi Wendy bị thương nặng, phải vào bệnh viện. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác