Quay lại iOne

Cao đẳng Kiên Giang - Kiên Giang

RAINBOW CREW | Kill This Love & How You Like That

RAINBOW CREW | Kill This Love & How You Like That

RAINBOW CREW thuộc đội văn nghệ Đoàn trường Cao đẳng Kiên Giang (KGC) với 9 thành viên có cùng đam mê và yêu thích bộ môn nhảy hiện đại. Nhóm mong muốn được thử sức và có cơ hội giao lưu, học hỏi cùng các bạn có chung đam mê. 
RAINBOW CREW | Kill This Love & How You Like That
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành