Quần jeans ra đời và thay đổi như thế nào sau 100 năm?

Video dài hơn 1 phút sẽ làm sáng tỏ mọi điều nhé!

Ốc Sên - (theo Helino)

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác