Quá trình làm chiếc bánh ngọt dát vàng 23 carat

Chiếc bánh ngọt dát vàng 23 carat được bán với giá 1.010 USD, tương đương 23 triệu đồng. 

Nguồn: Bloomsbury's

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác