Đôi lời của con dân hoàng đạo về Xử Nữ - bà trùm soi mói và cầu toàn

Cầu toàn, khó tính, hay bới lông tìm vết, song 'mama tổng quản' Xử Nữ vẫn có rất nhiều điểm đáng yêu và đáng nể đấy.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

Alexandra V

Bình luận
Ý kiến của bạn