Phí Phương Anh: 'Tôi không còn hiền để bị bắt nạt trong showbiz'

Sau 2 năm đăng quang 'The Face', người mẫu 9x ngày càng sắc sảo và đang lựa chọn những bước đi khác biệt.

Việt - Trang - Tân

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác