Phát miễn phí 400 khẩu trang trên phố Đà Nẵng

Bạn Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1995) thấy giá khẩu trang bị đội khá cao khi dịch bùng phát nên cùng nhóm bạn tìm được chỗ bán rẻ, đặt mua để phát cho mọi người chống Covid-19.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác