'Pháo ớt' nổ vui tai ngày Tết

Những 'quả pháo' dễ thương nhất được làm bằng ngô, ớt và hạt hướng dương.

Video: People's Daily

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác