Phản ứng của Lâm Vỹ Dạ khi xem chồng đóng cảnh bị cưỡng bức

Ngồi xem phân đoạn Hứa Minh Đạt bị Cao Thái Hà cưỡng bức trong phim 'Tiếng sét trong mưa', Lâm Vỹ Dạ có những bình luận hài hước.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác