Quay lại iOne

Đại học Nam Cần Thơ - Cần Thơ

P’withsion | LADIDA

P’withsion | LADIDA

Ý nghĩa cái tên P’WITHSION: People with the same passion (những con người có cùng đam mê)
P’withsion | LADIDA
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành