Quay lại iOne

Trường THPT Toàn Thắng - Hải Phòng

O.N.E | Mashup Our Youth

O.N.E | Mashup Our Youth

Nhóm O.N.E gồm 20 thành viên đến từ lớp 11B1 Trường THPT Toàn Thắng, Hải Phòng.
O.N.E | Mashup Our Youth
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành