Thứ năm, 24/6/2021, 10:57 (GMT+7)

Nỗi oan ức không thành lời của các loài vật

Nếu biết nói, các loài vật sẽ nhắn nhủ gì với con người khi luôn bị mang tiếng xấu?

M.P