Những tình huống 'mất quần' hài hước trên Running Man

Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo, Kim Jong Kook nhiều lần bị đồng đội hãm hại, 'lột quần' ngay trên show.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác