Thứ hai, 19/7/2021, 10:56 (GMT+7)

Những lý do nên yêu trai nhạt

Nhạt thì có thể thêm mắm muối cho vừa chứ mặn chát thì coi như bỏ.

Jamais Vu (Tổng hợp)