Những hố tử thần 'nuốt chửng' người đi đường ở Trung Quốc

Nhiều hiện tượng sụt lún đất xảy ra liên tục, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân ở Trung Quốc.

Đinh Đinh tổng hợp

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác