Thứ sáu, 20/9/2019, 19:00 (GMT+7)

Những hành động ga-lăng ghi điểm của hội con trai

Con trai vui tính thường được quý mến, còn nói ít làm nhiều thì ghi điểm tuyệt đối trong mắt người ấy.

Jamais Vu (Tổng hợp)