Vietnam Chủ nhật, 14/7/2019, 13:57 (GMT+7)

Những địa phương có điểm các môn thi cao nhất cả nước

Nam Định, Phú Thọ, TP HCM nằm trong số tỉnh, thành phố có điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia cao nhất cả nước.

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, phổ điểm từng môn và tổ hợp các khối xét tuyển Đại học, cao đẳng trên khắp cả nước. Dưới đây là danh sách top 10 các địa phương có điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia cao nhất cả nước:

1. Toán học:

Tổng số thí sinh: 878.142

Điểm trung bình: 5,64

Số thí sinh đạt điểm 10: 12

Số thí sinh bị điểm liệt: 345

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 296.273 (33,74%).

2. Ngữ văn

Tổng số thí sinh: 867.937

Điểm trung bình: 5.49

Số thí sinh đạt điểm 10: 0

Số thí sinh bị điểm liệt: 1.265

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 241.615 (27,84%)

3. Ngoại ngữ

Tổng số thí sinh: 789.435

Điểm trung bình: 4,36

Số thí sinh đạt điểm 10: 299

Số thí sinh bị điểm liệt: 630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 542.666 (68,74%).

4. Vật lý

Tổng số thí sinh: 334.961

Điểm trung bình: 5,57

Số thí sinh đạt điểm 10: 2

Số thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống): 150

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 5): 109.259 (32,62%).

5. Hóa học

Tổng số thí sinh: 338.739

Điểm trung bình: 5,35

Số thí sinh đạt điểm 10: 12

Số thí sinh bị điểm liệt: 187

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 127.745 (37,71%)

6. Lịch sử

Tổng số thí sinh: 569.905

Điểm trung bình: 4,3

Số thí sinh đạt điểm 10: 80

Số thí sinh bị điểm liệt: 395

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 399.016 (70,01%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,75

7. Địa lý

Tổng số thí sinh: 562.557

Điểm trung bình: 6

Số thí sinh đạt điểm 10: 42

Số thí sinh bị điểm liệt: 47

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 96.714 (17,19%) (59,7%)

8. Sinh học

Tổng số thí sinh: 333.830

Điểm trung bình: 4,68

Số thí sinh đạt điểm 10: 39

Số thí sinh bị điểm liệt: 98

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 199.281 (59,7%)

9. Giáo dục công dân

Tổng số thí sinh: 789.435

Điểm trung bình: 4,36

Số thí sinh đạt điểm 10: 299

Số thí sinh bị điểm liệt: 630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 19.568 (3,96%).

Nam Phương