Những 'con đường ma' ở Italy nhìn từ trên cao

Khoảng 60 triệu người dân Italy được yêu cầu ở nhà vì lệnh phong tỏa để phòng tránh lây lan Covid-19 nên đường sá trở nên vắng lặng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác